Autoškola U Grandu  >  Školení řidičů

Školení řidičů


Pro řidiče referenty i profesionály zajišťujeme povinná školení vyplývající z ustanovení § 3 odstavce 1 písmene d) zákona č. 111/1994 Sb. Školení provádíme v pravidelných termínech (každé pondělí) ve vlastní učebně vybavené moderní audiovizuální a výpočetní technikou.


Školení řidičů referentů

Vyplývá z povinností zaměstnavatele daných zákoníkem práce. Zaměstnavatel je povinen nechat proškolit zaměstnance používajícího služební vozidlo nebo vlastní vozidlo pro potřeby organizace z pravidel silničního provozu, předpisů o bezpečnosti práce v dopravě a předpisů souvisejících.

Profesní školení

Týká se řidičů profesionálů řídících vozidla skupin C, C+E, D, D+E, kteří vlastní průkaz profesní způsobilosti řidiče (dále jen PPZ). Povinnost vyplývá z držení a prodloužení PPZ. Povinná je účast na školení v rozsahu 7 hodin ročně.

Akreditaci k výuce a výcviku a k provádění profesního školení řidičů profesionálů mají p. Mikuláš Jehurnov a Michal Jehurnov, proto se při objednávání školení a odborných dotazech obracejte přímo na ně na tel. +420 603 209 320, resp. +420 606 404 589 nebo osobně v kanceláři autoškoly každé pondělí v době od 8:00 do 11:00 nebo v úterý v době od 16:00 do 17:00.

Dopravně psychologická vyšetření řidičů

Uchazečům o řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nabízíme možnost dopravně psychologických vyšetření.

Podmínky pro přijetí na školení


Podmínky pro přijetí se řídí zákonem 247/2000 Sb.

žadatel se musí přihlásit
žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny
žadatel musí být držitelem PPZ


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný