Autoškola U Grandu  >  Ceník

Ceník výcviku


Smluvní ceny platné od 1. 1. 2024. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny zahrnují základní výcvik pro jednotlivé skupiny ŘO dle zákona 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně přistavení vozidla k první závěrečné zkoušce.

Správní poplatek za závěrečnou zkoušku (700 Kč) hradí žadatel zvlášť MěÚ.

Výcvik řidičů

Řidičské oprávnění skupiny A

AM

17 000 Kč

A1

17 000 Kč

A2

18 000 Kč

A

19 000 Kč

Rozšíření A1/A2

12 000 Kč

Rozšíření A1/A

13 000 Kč

Rozšíření A2/A

13 000 Kč

Doplňková zkouška A1/A2, A2/A

7 000 Kč

Řidičské oprávnění skupiny B

B

22 000 Kč

A2+B

37 000 Kč

A+B

38 000 Kč

Rozšíření A1/A2+B

31 000 Kč

Rozšíření A1/A+B

32 000 Kč

Řidičské oprávnění skupin C, C+E, D

Rozšíření B/C

22 000 Kč

Rozšíření C/C+E

13 000 Kč

Rozšíření C/D

26 000 Kč

Školení řidičů a začínajících řidičů

Řidiči referenti

300 Kč

Profesní školení

900 Kč

Školení začínajících řidičů

8 000 Kč

Opravná zkouška

Praktická jízda skupiny A

1 300 Kč

Praktická jízda skupiny B

700 Kč

Ostatní

Kondiční a doplňující jízdy skupiny A (cvičiště) - 1 vyučovací hodina

700 Kč

Kondiční a doplňující jízdy skupiny A (provoz) - 1 vyučovací hodina

1 300 Kč

Kondiční a doplňující jízdy skupiny B - 1 vyučovací hodina

800 Kč

Vrácení řidičského průkazu skupina A

7 000 Kč

Vrácení řidičského průkazu skupiny B

7 000 Kč

Vrácení řidičského průkazu skupin A+B

13 000 Kč

Teorie - 1 vyučovací hodina

350 Kč

Nová výuka teorie po 3. neúspěšné zkoušce

5 000 Kč

Nový výcvik praktické jízdy po 3. neúspěšné zkoušce

20 000 Kč

Prostoj - 1 vyučovací hodina

350 Kč

Přistavení vozidla k opakované zkoušce

700 Kč

Stornopoplatek při předčasném ukončení a převodu výcviku

1 000 Kč


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný