Autoškola U Grandu  >  Výuka řidičů  >  C - nákladní automobil

C - nákladní automobil


Řidičské oprávnění skupiny C umožňující řízení motorových vozidel o hmotnosti větší než 3,5 t, která nejsou určena k přepravě osob. Dále může být připojen přívěs o hmotnosti do 750 kg.

Podmínky pro přijetí do výcviku
minimální věk 18 let (v den ukončení výcviku)
zdravotní způsobilost
trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
platná žádost o řidičské oprávnění
žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Výcvik


Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele. Praktické jízdy zahrnují 18 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Zkouška


Závěrečná zkouška se skládá v budově MěÚ Šumperk. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, případně řidičský průkaz, pokud jej vlastní, a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MěÚ Šumperk.

Zkouška je rozdělena do tří částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
zkouška z praktické jízdy
zkouška z ovládání a údržby vozidla

 

V případě zájmu kontaktujte p. Mikuláše Jehurnova a to buď na tel. +420 603 209 320, nebo na e-mailu m.jehurnov@seznam.cz.


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný