Autoškola U Grandu  >  Jak začít

Jak začít

Krok 1

Zde si stáhněte, nebo v kanceláři autoškoly vyzvedněte ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ.

Žádost je nutné tisknout oboustranně! Čitelně (hůlkovým písmem) vyplňte a podepište, žadatelé mladší 18-ti let musí nechat žádost podepsat zákonným zástupcem.

Krok 2

Zde si stáhněte, nebo v kanceláři autoškoly vyzvedněte formulář POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ.

Čitelně vyplňte a nechte potvrdit posuzujícím lékařem. Abyste předešli následným komplikacím, zkontrolujte v ordinaci, zda lékař uvedl adresu zdravotnického zařízení a své IČ.

Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí:

registrující praktický lékař
lékař zařízení závodní preventivní péče
kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče

Krok 3

Oba formuláře přineste v úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě do kanceláře autoškoly, kde si domluvíte termín zahájení výcviku.

Krok 4

Na zahajovací hodině si vyzvednete PRŮKAZ ŽADATELE O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ, kam se Vám bude zaznamenávat absolvovaný výcvik, a učební pomůcky.

Krok 5

To je vše. Můžete začít! Přejeme hodně štěstí!


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný