Autoškola U Grandu  >  Výuka řidičů  >  C+E - nákladní automobil s přívěsem

C+E - nákladní automobil s přívěsem


Řidičské oprávnění skupiny C+E umožňující řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C a z přípojného vozidla o hmotnosti větší než 750 kg (nákladní automobil s přívěsem nebo tahač s návěsem). Při získání řidičského oprávnění skupiny C+E držitel automaticky získá i řidičské oprávnění skupin B+E a T. Pokud následně žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D, získá rovněž automaticky i řidičské oprávnění skupiny D+E.

Podmínky pro přijetí do výcviku
minimální věk 18 let (v den ukončení výcviku)
zdravotní způsobilost
trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
platná žádost o řidičské oprávnění
žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C

Výcvik


Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele. Praktické jízdy zahrnují 8 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Zkouška


Závěrečná zkouška se skládá v budově MěÚ Šumperk. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, případně řidičský průkaz, pokud jej vlastní, a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MěÚ Šumperk.

Zkouška je rozdělena do tří částí:

zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
zkouška z praktické jízdy
zkouška z ovládání a údržby vozidla

 

V případě zájmu kontaktujte p. Mikuláše Jehurnova a to buď na tel. +420 603 209 320, nebo na e-mailu m.jehurnov@seznam.cz.


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný