Autoškola U Grandu  >  Výuka řidičů  >  A2 - střední motocykl

A2 - střední motocykl


Prohlédněte si VŠEOBECNÉ PODMÍNKY k výcviku na skupinu A2.


Skupina řidičského oprávnění umožňující řízení motocyklu o výkonu do 35 kW a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,2 kW/kg (s postranním vozíkem nebo bez něj). Výcvik provádíme na motocyklu Suzuki GS500E.


Podmínky pro přijetí do výcviku
minimální věk 18 let (v den ukončení výcviku)
zdravotní způsobilost
trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
platná žádost o řidičské oprávnění
žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik


Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele. Teorie zahrnuje 26 hodin a praktické jízdy 13 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Zkouška


Závěrečná zkouška se skládá v budově MěÚ Šumperk. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, případně řidičský průkaz, pokud jej vlastní, a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MěÚ Šumperk.

Zkouška je rozdělena do dvou částí:

zkouška z pravidel silničního provozu
zkouška z praktické jízdy

Doplňková zkouška


Doplňková zkouška zahrnuje pouze zkoušku z praktické jízdy. Nutnou podmínkou je držení řidičského průkazu na skupinu A1 nepřetržitě po dobu minimálně 2 roky.


AUTOŠKOLA JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001


Autoškola U Grandu, 8. května 4, 787 01  ŠUMPERK


Mikuláš Jehurnov, +420 603 209 320, m.jehurnov@seznam.cz
Michal Jehurnov, +420 606 404 589, jehurnov12@seznam.cz
Ivo Bartoš, +420 602 766 385, autoskola.bartos@seznam.cz
Pavel Konečný, +420 602 766 299, pkonecny@davenet.cz

Zadejte zde Vaše telefonní číslo a my Vás budeme kontaktovat.

Vaše číslo:  

Osoba, kterou chci kontaktovat:
  Mikuláš Jehurnov          Michal Jehurnov          Ivo Bartoš
  Pavel Konečný